Voor medische sector en vrije beroepen

1e en 2e lijns zorg

Florès wil de (1e lijns) huisartsen en para-medici en de (2e lijns) medisch specialisten graag ondersteunen en begeleiden in hun visie, nauwer samen te werken in multi-disciplinaire zorgcentra.

Actuele dilemma's in de 1e en 2e lijnszorg kunnen zijn: inzicht in de markt, de snelheid inzake wijzigingen regelgeving (politiek), met als resultaat veranderende zorg en vastgoed-ontwikkeling, financiering en facility-management.

De wijze waarop Florès acteert impliceert dat zij effectief ondersteuning en begeleiding biedt om samenwerking te bewerkstelligen ten behoeve van de realisatie van multi-disciplinaire wijkcentra (zorgcentra in de woonwijk).

Daarnaast inventariseert Florès met de huisartsen en de overige zorgaanbieders wat er precies nodig is aan praktijkruimte, nu en in de toekomst. Na inventarisatie komt de vervolgvraag, welke specialisten en ondersteunend personeel moet aangetrokken worden. Uitbreiding en efficient inrichten van praktijkruimte impliceert immers een groter zorgaanbod, ook van de 1,5 of 2e lijn. Dit leidt trouwens ook weer tot hogere omzet. En tevreden patiënten.

Om tot goede samenwerking te komen, zal huisvesting en de eventuele uitbreiding daarvan, essentieel zijn. De invulling van een zorgcentrum dient bij voorkeur optimaal te worden ingericht. Bepaalde behandelkamers kunnen gedeeld worden (een duurzame aanpak) en/of 's avonds worden benut. Zo genereren we samen maximaal rendement.

Daarbij hoort uiteraard dat Florès de 1e lijns zorgaanbieders en 2e lijns specialisten begeleidt - indien wenselijk - in het intensiveren van hun samenwerking, waardoor ook hier sprake is van verbetering van het zorgaanbod alsmede kostenbesparing. Immers, niet alle medisch specialisten hoeven hun professie in een ziekenhuis uit te oefenen. De locatie 'ziekenhuis' impliceert hoge kosten, waar niet alle specialismen per definitie goed ge-equipeerd zijn op een ziekenhuis-locatie. Medisch specialisten kunnen - afhankelijk van de discipline waarin ze werkzaam zijn - veelal worden ingehuurd in multi-disciplinaire zorgcentra, dichtbij de woonomgeving van de patient. Zo krijgt de patient de gewenste one-stop shopping.