Voor medische sector en vrije beroepen

Financiering

De meeste veranderingen in ons leven gaan gepaard met onbegrensde mogelijkheden en lastige variabelen. Wij adviseren en begeleiden u, waar nodig en gewenst. Florès brengt de variabelen in kaart waarna u kunt kiezen.

Beginnende bij de financiering van uw onroerend goed, in de vorm van een praktijk. Of bij het inkopen in een praktijk, soms in de vorm van goodwill, een andere keer door een inverdienperiode in te bouwen, kunnen wij u op velerlei terrein professioneel terzijde staan.

Ook bij uitbreiding, van praktijkruimte en ook van inventaris, kunnen wij werk uit handen nemen en op zijn minste adviseren.

Wij leggen u meerdere passende oplossingen voor. Na de nodige berekeningen kunnen wij voor u meerdere financiers benaderen en u de meest gunstige financieringsvorm voorleggen.

Ons netwerk is aanwezig in heel Nederland. Dat is voor u nuttig en voor Florès plezierig om snelheid te behouden.