Voor medische sector en vrije beroepen

Goodwill

De hoogte van de goodwill is meer dan alleen het resultaat van een rekensom. De rekenwijze van Florès is gebaseerd op de methode Orde Medisch Specialisten alsmede de nieuwe richtlijnen anno 2016, die ziekenhuizen hanteren..

In de huidige ontwikkelingen binnen de zorg, speelt de zorgverzekeraar een grote rol. De ZBC's, de maatschappen en de andere juridische rechtsvormen waarbinnen medici kunnen opereren, geven de zorgverzekeraars steeds meer macht.

 

Dit kan van invloed zijn op de hoogte van de goodwill. Zo zijn er meer variabelen die meegenomen dienen te worden. Afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen vanuit de overheid, NZa, zorgverzekeraars en concurrentie.

 

Florès rekent op basis van de voorwaarden Orde Medisch Specialisten. En evenzo dus op de actualiteit.