Voor medische sector en vrije beroepen

Praktijkbegeleiding

De nieuwe eisen van de overheid, alsmede de constante dynamiek die in maatschappen heerst, vereist constante alertheid.

 

Florès Financiële Dienstverlening B.V. heeft de expertise en de ervaring om samenwerkingsverbanden te genereren. Doel: het vasthouden en maximaliseren van de maatschapswinst, middels een goede sfeer in de werkomgeving.

 

De ene medicus is goed in lastige medische vraagstukken, de ander houdt zich liever bezig met een specifiek onderdeel binnen het vakgebied. Dit elkaar gunnen, vermits er toegevoegde waarde wordt gegenereerd is essentieel. Deze eigenschappen zijn in kaart te brengen, en daarmee de financiële waarheid voor alle maten.

 

Organisatorische veranderingen moeten soms plaatshebben, om aan de kwaliteitseisen van deze tijd te voldoen. Ook efficiency kan ermee gegenereerd worden. Een volle wachtkamer kan vele oorzaken hebben. Een ervan kan met planning te maken hebben. Ongewild kan het tot veel stress leiden bij de dienstdoende specialist.

 

Wij nemen uw organisatie stap voor stap door. Wij brengen uw situatie in kaart en waar nodig voeren we gezamenlijk veranderingen door.

 

We hebben een universitaire graad in de communicatie, die hier van nut kan zijn. Om de onderlinge communicatie te toetsen, en handvatten te geven voor het nieuwe heden.